תואר שני במדעי המוח

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
1501

תואר שני במדעי המוח

תואר שני עיוני או מעשי

יכולים להגיש מועמדות:

מועמדים מצטיינים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג,  בציון משוקלל של 88 לפחות.

הוועדה היחידתית הבין-תחומית רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 88 (אך לא  פחות מ- 85) בהתאם להישגיו המיוחדים של המועמד: יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון המחקר (על סמך הראיון ו/או ההמלצות).

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג בתחומים: הנדסה, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה בעלי ציון משוקלל 82 לפחות.

בעלי תואר בוגר במדעי המוח, או עם הדגש מדעי המוח מאוניברסיטת תל אביב, או תכניות דומות, יוכלו להתקבל לתכנית ללא לימודי השלמה.

מועמדים שיידרשו ללימודי השלמה של 12 ש"ס או יותר יוכלו להתקבל למסלול העיוני בלבד, ולהשלימם במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השני.

הקבלה לתכנית תהיה לאחר ראיון קבלה עם הוועדה היחידתית הבין-תחומית, אשר תבחר את המועמדים המתאימים ביותר.

מועמדים שטרם סיימו תואר בוגר יתקבלו במעמד שלא מן המניין, ויהיו חייבים להשלים את כל חובותיהם ולהיות זכאים לתואר ראשון תוך חצי שנה מתחילת שנת הלימודים.

 

חלק מהקורסים בתכנית יועברו בשפה האנגלית.
סטודנטים זרים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בחו"ל במוסד שהלימודים בו לא התנהלו בשפה האנגלית, נדרשים להגיע לרמת "פטור" עד תחילת הלימודים.
 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
קרן סויסה רוזן
03-6409385