מענקי הצטיינות לתלמידים חדשים
הצטיינות
הצטיינות

אוניברסיטת תל אביב ממשיכה לעודד תלמידות ותלמידים מצטיינים להצטרף לתואר הראשון.

עידוד זה בא בנוסף לתכניות המצטיינים הייחודיות הקיימות באוניברסיטה: התכנית הבין-תחומית  ע"ש עדי לאוטמן, "אופקים" - לימודי יהדות כתרבותתכנית המצטיינים בפילוסופיה, כלכלה מדע המדינה (פכ"מ)תכנית המצטיינים בביולוגיהתכנית המצטיינים בכימיהמסלול מחקרי למצטיינים במדעי כדור הארץתכנית המצטיינים בהנדסה

 

תלמידות ותלמידים מצטיינים חדשים, העומדים בדרישות המפורטות להלן, יקבלו מענק הצטיינות, חד פעמי, שגובהו עד 5000 ₪:

 

 • במסלול לימודים מורחב (חד-חוגי) יינתן מענק הצטיינות בסך של 5000 ₪
 • במסלול לימודים דו-חוגי יינתן מענק הצטיינות בסך 2500 ₪ בגין כל אחד מהחוגים בו הם עומדים בדרישות:

  א. מי שעומד בדרישות חוג אחד  - יקבל 2500 ₪
  ב. מי שעומד בדרישות שני החוגים - יקבל 5000 ₪
 • גובה המענק של המתקבלים לסמסטר ב' הוא מחצית הסכום
זכאות למענק ההצטיינות

מענקי ההצטיינות יוענקו לתלמידות ולתלמידים חדשים העומדים בכל תנאים הבאים:

 

 • בעלי ובעלות ציון התאמה בעת קבלתם, כמפורט בטבלה שבהמשך
 • ילמדו בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה בהיקף לימודים שלא יפחת מ-40 ש"ס או מ- 90% משכר הלימוד השנתי, הנמוך מביניהם. קורסים במסגרת כלים שלובים אינם נכללים במניין השעות
 • תלמידות ותלמידים חדשים שלא למדו בעבר ואינם לומדים השנה באוניברסיטת תל-אביב או במוסד אחר להשכלה גבוהה. גם מי שלמד במוסד אקדמי קורסים בודדים במעמד מיוחד יצהיר על כך בעת הרשמתו לאוניברסיטה, והוא אינו זכאי למלגה. יוצאים מהכלל הם בעלי ציון התאמה המזכה במלגת הצטיינות, שלמדו לימודים אקדמיים במקביל ללימודיהם בתיכון. מתקבלות ומתקבלים אלה, יפנו מכתב בקשה ליחידת הרישום באוניברסיטת תל אביב, בצירוף רשומת לימודים מפורטת ומלאה של מכלול לימודיהם ובצירוף טופס מס 8
 • סך מענק ההצטיינות ומלגות אחרות, כולל פטור משכר לימוד לזכאים ולזכאיות, לא יעלה על גובה שכר הלימוד המלא של התלמיד בשנה זו.
 • תלמיד או תלמידה שיפסיקו את לימודיהם בתכנית, המענק יבוטל למעט תלמידים שיעברו ללמוד בחוגים אחרים באוניברסיטת תל אביב בכפוף לתנאים הרשומים מעלה. 
 • המתקבלות והמתקבלים לתכנית המצטיינים החד-תחומית אינם זכאים למימון כפול. אי לכך, מלגת ההצטיינות הרגילה על פי נתוני הקבלה לא תוענק להם, גם אם על גבי הודעת הקבלה מצויין שהם זכאים לה, על פי נתוניהם, בטרם התקבלו לתכנית המצטיינים.
בעלי השכלה אקדמית חלקית

מועמדות ומועמדים בעלי השכלה אקדמית חלקית שקבלתם לאוניברסיטה לשנה הנוכחית לא הייתה על סמך השכלה זו, רשאים להגיש בקשה לקבל מענק הצטיינות, אם ציון ההתאמה שלהם עומד בחתכים המזכים.יש להגיש את הבקשה באמצעות פנייה לדוא"ל im@tau.ac.il עד סוף אפריל. בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יידונו.ההחלטה על מתן מענק הצטיינות למי מבין הפונים והפונות כנ"ל תתקבל בדיון שייערך בתחילת שנת הלימודים.

 

אופן קבלת מענק ההצטיינות
 • עם קבלתם ללימודים באוניברסיטה יתבקשו התלמידות והתלמידים המצטיינים לשלם את המקדמה, כנדרש מכל המתקבלים, וכן כל תשלום נוסף שיידרשו לשלם עד וכולל חודש דצמבר.
 • במחצית חודש דצמבר יזוכה חשבון שכר הלימוד של הזכאים והזכאיות בסך 2500 ₪ או 5000 ₪ כאמור לעיל. במועד זה יוכלו התלמיד או התלמידה לראות את הזיכוי במידע האישי ב"מאזן חשבון שכר לימוד" באינטרנט.
 • לקראת סוף סמסטר ב' ייבדק היקף הלימודים שאליו רשומים התלמיד או התלמידה בפועל. זיכוי סכום מענק ההצטיינות יישאר בחשבון שכר הלימוד של התלמיד או התלמידה שהיקף לימודיהם יהיה 90% לפחות.
 • אם שכר הלימוד של התלמיד או התלמידה בשנה זו עולה על סכום המקדמה ומענק ההצטיינות, יתבקשו התלמיד או התלמידה להשלים את ההפרש.
 • אם תיוותר יתרת זכות, תועבר יתרה זו לחשבון התלמיד או התלמידה לשנת הלימודים הבאה . תלמיד או תלמידה שיגישו בקשה בכתב יוכל לקבל החזר בתום שנת הלימודים .
ציון ההתאמה המזכה בקבלת מענק הצטיינות בתכניות הלימוד השונות

  ציון התאמה*

  מזכה במלגה לתכניות הלימוד

770

רפואה, רפואת שיניים

740

מדעי המחשב, הנדסת חשמל ומחשבים, מדעי המחשב ובלשנות, מדעי המחשב ומדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה, פסיכולוגיה מדעי המחשב בהדגש מדעי המוח

730

מתמטיקה, מתמטיקה עם שתי חטיבות מורחבות, סטטיסטיקה דו חוגי עם מתמטיקה במסלול להייטק, פיזיקה-מתמטיקה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, ביולוגיה-פסיכולוגיה בהדגש מדעי המוח, ביולוגיה- ובלשנות בהדגש מדעי המוח, הנדסה ביו רפואית וביולוגיה בהדגש מוח, פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח,  אדריכלות, חשבונאות, חשבונאות בצירוף לניהול, משפטים, ביולוגיה תכנית מחקרית למצטיינים, כימיה מסלול מחקרי למצטיינים , ביולוגיה פסיכולוגיה בהדגש מדעי המוח עם חטיבה בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים

725

הנדסת חשמל משולב פיזיקה, מדעי החיים ומדעי הרפואה, מדעי הנתונים

720

פסיכולוגיה, ניהול,  הנדסה ביו רפואית,  פיזיקה, כימיה - פיזיקה, ביולוגיה-פיזיקה,  ביולוגיה בהדגש ביוטכנולוגיה, ביולוגיה עם הדגש באקולוגיה ואבולוציה,  תכנית המצטיינים במדעי כדור הארץ, מסלול מצטיינים לתואר ראשון ושני בכלכלה, פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה תכנית מצטיינים)

715

הנדסת חשמל , הנדסת תעשיה וניהול

710

מדעים דיגיטליים להייטק, ביולוגיה, כימיה –ביולוגיה, סטטיסטיקה

700

כימיה, מדעי כדור הארץ, מדעי כדור הארץ עם חטיבה בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים, הנדסה מכנית, תואר כפול במדע והנדסה של חומרים ובכימיה, הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי הסביבה, , כלכלה, עבודה סוציאלית, מוזיקה

690

סיעוד, חינוך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת, לימודי עבודה, מדע המדינה, מדעי הרוח - כל חוגי הפקולטה (למעט תכנית פכ"מ למצטיינים), גיאוגרפיה, אמנות התיאטרון, תולדות האמנות, התכנית הרב תחומית באמנויות, קולנוע וטלוויזיה, מוזיקולוגיה

 

*​ הציון הקובע לזכאות למלגה הוא ציון ההתאמה הרגיל (בגרות/מכינה + פסיכומטרי), ללא הטבה שניתנה לצורך שיקולי הקבלה, אם הייתה כזו.

 

החל מתשפ"ב לא ניתן יהיה לשפר בגרויות / פסיכומטרי לקבלת מענק הצטיינות.

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב