דמי רישום
דמי רישום
דמי רישום
דמי רישום ודמי ערכה
דמי תשלום ודמי ערכה נקבעו על פי חוק זכויות הסטודנט ותקנות שר החינוך, ועל פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה. תשלום דמי ההרשמה, בסך כולל של 513 ₪, נגבה בעבור הטיפול בבקשת ההרשמה, והוא מורכב מ:

 

  • דמי הרישום לנרשמות ולנרשמים לתחילת לימודים בסמסטר א' או בסמסטר ב' הם בסך 468 ₪

  • תשלום עבור רישום מקוון באינטרנט  בסך  45 ₪

 

התשלום תקף לשנה אחת בלבד ולא יוחזר בשום מקרה, גם אם המועמד או המועמדת יחליטו לבטל את מועמדותם מכל סיבה שהיא. יחד עם זאת, מועמד או מועמדת שיבטלו מועמדות עד 24 שעות מיום הרישום, יהיו זכאי להחזר.

 

ניתן לבקש העברת רישום מסמסטר א' לסמסטר ב' תשפ"ד  עד תחילת סמסטר ב' תשפ"ד (ובאישור החוג עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים).

*באופן חריג בעקבות המלחמה ניתן לבקש העברת רישום מסמסטר א' תשפ"ד לסמסטר א' תשפ"ה זאת החל מ – 7.10.23 וכל עוד החוג פתוח לרישום לשנה"ל תשפ"ה (ובאישור החוג עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים).

ניתן להגיש את הבקשה  באישור החוג ועל בסיס מקום פנוי .

יש לעמוד בכל תנאי הקבלה בהתאם ללוח הזמנים כפי שיפורסם באתר הרישום  בעת ההרשמה בפועל .

 

פטור מדמי רישום
נרשמות ונרשמים הנמנים עם אחת הקטגוריות הבאות פטורים מדמי הרישום:

 

  • תלמידות ותלמידי אוניברסיטת תל-אביב שהסדירו שכר-לימוד בשנת הלימודים הנוכחית לקראת תואר ראשון, המבקשים להירשם לחוג/ים חדש/ים לקראת תואר ראשון.

  • תלמידות ותלמידי אוניברסיטת תל-אביב שהסדירו שכר-לימוד בשנת הלימודים הנוכחית לקראת תואר שני או לקראת תעודת הוראה או ללימודי תעודה לאחר תואר, המבקשים להירשם לחוג/ים חדש/ים לקראת תואר שני, תעודת הוראה או ללימודי תעודה לאחר תואר.

  • עובדות ועובדי אוניברסיטת תל-אביב ובני משפחותיהם פטורים מדמי רישום כמפורט בנוהל "פטור משכר לימוד". עליהם להקפיד למלא בעמ' 1 בטופס הרישום את מספר הזהות והפרטים הנדרשים של עובד.ת האוניברסיטה. במקרה של אי-זיהוי ה"פטור מדמי רישום" על ידי מערכת המחשב, יקבלו המועמד או המועמדת דרישה לתשלום דמי הרישום. אם הם זכאים לפטור, יהיה עליהם להמציא אישור בכתב מאגף משאבי אנוש. עובדות ועובדים השייכים לסגל האקדמי של הפקולטה לרפואה יצרפו לטופס ההרשמה אישור על "פטור מדמי רישום" ממרכזת מזכירות המורים בפקולטה לרפואה. עוזרות ועוזרי הוראה אינם זכאים ל"פטור מדמי רישום". עובדות ועובדים לפי שעות בד"כ אינם פטורים מדמי רישום. עם זאת יוכלו לפנות לבירור לאגף למשאבי אנוש. אם יימצאו פטורים – יהיה עליהם לצרף לחומר ההרשמה אישור על "פטור" בכתב.  

 

פטורים מדמי רישום וחייבים דמי ערכת רישום בלבד

1. מי שהינו תלמיד פעיל בלימודי הליבה ומשלם שכ"ל בשנה השוטפת ומבקש להירשם לסמסטר א העוקב לתוכנית הארבע שנתית .

2. מי שהוא כבר מועמד לסמסטר א בתוכנית הארבע שנתית  ומבקש להירשם ללימודי ליבה בסמסטר ב' של השנה הקודמת .

תשלום מחצית מדמי הרישום
נרשמות ונרשמים הנמנים עם אחת הקטגוריות הבאות ישלמו מחצית מדמי הרישום:

 

  • תלמידות ותלמידי אוניברסיטת תל-אביב הלומדים בה בשנת הלימודים הנוכחית לתואר ראשון, המבקשים להירשם לתואר שני או לתעודת הוראה

  • מועמדות ומועמדים שנרשמו  לתואר שני או לתעודת הוראה בטווח עשר שנים מקבלת הזכאות ללימודי התואר הראשון באוניברסיטת תל-אביב. 

    החל מתשפ"ד, יחול גם על בוגרי תואר רפואה \ רפו"ש .

  • תלמידות ותלמידי אוניברסיטת תל-אביב הלומדים בה בשנת הלימודים הנוכחית  בלימודי חוץ, המבקשים להירשם לתואר שני באותם תחומים שבהם הם לומדים

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב