קבלה על סמך קורסים מקוונים
ללא-פסיכומטרי
ללא-פסיכומטרי

מסלול הקבלה החכם לאוניברסיטת תל אביב מאפשר להתקבל לחוגים נבחרים באמצעות ציונים בקורסים המקוונים שהופקו במסגרת הדקאנט לחדשנות בהוראה בלמידה של אוניברסיטת תל אביב, וזאת בשתי דרכים: בונוס לציון ההתאמה הקיים או כחלופה לבחינה הפסיכומטרית (לצד ממוצע ציוני בגרות מתאים) .

 

 

להלן רשימת הפקולטות שבמסגרתן חוגים המאפשרים קבלה על סמך קורסים מקוונים. יש לעמוד בכל תנאי הקבלה בחוגים הרלוונטיים:

מדעי הרוח (למעט פכ"מ)

מדעי החברה

אמנויות (למעט אדריכלות)

ביה"ס לחינוך

ביה"ס לעבודה סוציאלית

ביולוגיה

ריפוי בעיסוק

פיזיותרפיה

סיעוד

הפרעות בתקשורת

חשבונאות

ניהול

משפטים

ביולוגיה ופסיכולוגיה במסגרת ביה״ס למדעי המוח

 

  • קורסים שנלמדו במסגרת חובת "כלים שלובים" בלימודים לקראת תואר אקדמי אינם יכולים לשמש קורסי מו"ק לקבלה.
  • קורסים שנלמדו במסגרת אקדמית (לימודי תואר בכלל המוסדות להשכלה גבוהה/נוער שוחר מדע וכד') אינם יכולים להחליף קורסי מו"ק לקבלה.

לפרטים נוספים בדבר מסלול הקבלה החכם : https://tauout.tau.ac.il/credit

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב