לימודים עם ובלי תזה בתואר השני
.
.

לצלול לתוך עבודת מחקר שתאפשר המשך ללימודי דוקטורט או לקבל תואר שני מלא ומעמיק ללא תזה? 

מסלולי הלימודים

 

באוניברסיטת תל אביב קיימים שני מסלולי לימודים לתואר שני:

 

  • לימודים במסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה 
  • לימודים במסלול עיוני ללא תזה
  • משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא שנתיים
  • ניתן להאריך את הלימודים בשנה אחת, ובמקרים חריגים בשנה נוספת. בגין כל שנת חריגה מעבר לשנות התקן, ייגבו "דמי גרירת לימודים" נוסף על שכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד. ראו פרטים נוספים בידיעוני הפקולטות ובאתרי היחידות.

    * גרירת לימודים מותנית באישור ועדות ההוראה של כל פקולטה.
     

 

 

לימודי צבירה

 

תלמידות ותלמידים שאינם יכולים להקדיש את מרב זמנם ללימודים ולסיים את חוק לימודיהם בשנתיים, יוכלו לבחור בחלק מהיחידות, לפני תחילת הלימודים, במסלול לימודי צבירה, מסלול לימודים לקראת תואר שני (ב"מעמד מיוחד") בהיקף חלקי.  

 

  • במסלול הצבירה ניתן ללמוד עד 75% מסך השעות הנדרשות לתואר, ולקבל הכרה בלימודים אלה עם המעבר למסלול הרגיל.
  • בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמנויות ניתן ללמוד במסלול צבירה לכל היותר שנתיים ועד 50% מסך השעות הנדרשות לתואר.

 

לבדיקת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני >

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב