מתכונות לימודים: חד-חוגי, דו-חוגי וחוג נוסף
מסלולי לימוד
מסלולי לימוד

באוניברסיטת תל אביב אפשר ללמוד לתואר ראשון בכמה מתכונות. באחת אפשר להתמקד בתחום לימוד אחד, ובשנייה - ללמוד שני תחומי לימוד קרובים או אפילו שונים לגמרי. כי למה לוותר על תחום אהוב ומסקרן, אם אפשר ללמוד כמה תחומים במקביל?

מתכונות הלימוד שמקנות תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב

 

 • לימודים בחוג אחד במתכונת חד-חוגית (דוגמת משפטים או עבודה סוציאלית) – מתכונת לימודים המאפשרת לך לחקור ולהעמיק בתחום אחד בלבד.
 • לימודים במתכונת דו-חוגית - מתכונת לימודים המאפשרת צבירת ידע בשתי תוכניות לימודים, הנלמדות בחוגים שונים. בלימודים אלה יש לצרף שתי תוכניות לימוד מתוך מבחר תוכניות הלימוד הנלמדות במתכונת זו (בפקולטות למדעי הרוח, לאמנויות, למדעי החברה, לניהול, למדעי החיים, בביה"ס לחינוך ובחלק מהחוגים בפקולטה למדעים מדויקים). 
 • בחוגים רבים ניתן על-פי בחירתך ללמוד הן במתכונת חד-חוגית והן במתכונת דו-חוגית.

 

עם זאת, הלימודים לתואר בכל אחת ממתכונות לימוד אלה, מאפשרים ללמוד במקביל בחוג נוסף במתכונת דו-חוגית – בכפוף לאישור ולתקנון הלימודים בכל יחידה. את הבקשה יש להפנות בכתב אל ועדות ההוראה ולהמציא את אישורי ועדות ההוראה למשרד הרישום והקבלה לפני תחילת שנת הלימודים.

 

היחידות הבאות מאפשרות לכל תלמידיהן ללמוד במקביל לתואר ראשון ושני בחוג נוסף, מבלי לפנות לוועדת הוראה:

 

 • משפטים (בשילוב עם חוג דו-חוגי נוסף בלבד)
 • מדעי הרוח
 • חינוך
 • מדעי החברה
 • ניהול

 

מועמדות ומועמדים המעוניינים בלימודי חוג נוסף, צריכים לעבור את הליכי הרישום והקבלה הרגילים לחוג הנוסף במועדים הרשמיים.

 

 

רישום לחוג אחד בלבד במתכונת דו-חוגית

 

ניתן להירשם לחוג אחד בלבד במתכונת דו-חוגית במקרים הבאים:

 

 • כשיש כוונה להמשיך את הלימודים בחוג שבו למדת באוניברסיטת תל אביב במתכונת דו-חוגית וברצונך להירשם לחוג נוסף אחד בלבד.
 • אם יש לך תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, וברצונך ללמוד בחוג נוסף, ניתן להירשם לחוג אחד במתכונת דו-חוגית לקראת התואר הראשון (ראו "מועמדים בעלי השכלה אקדמית" תחת מסלולי מעבר).
 • במצב שבו בחרת ללמוד בשנת הלימודים הראשונה בחוג אחד בלבד, ולצרף את החוג הנוסף בשלב מאוחר יותר (בכפוף לתקנון האוניברסיטה ותקנות שכר לימוד), יש לרשום בטופס הרישום בעדיפות ראשונה את הסימול של חוג זה בלבד, ולא למלא את השורה השנייה שבאותה עדיפות. אם יש לך עניין בחוגים חלופיים לחוג האחד שבחרת, יש לציינם בעדיפות השנייה או השלישית.

 

 

לימודים בפקולטות שונות ולימודים לקראת שני תארים
 

תלמידות ותלמידים הלומדים במתכונת דו-חוגית שבה תוכניות הלימודים שלהם מתקיימות בפקולטות שונות, עלולים להיתקל בקשיים בבניית מערכת השעות בשל חפיפה בשעות לימוד בשתי התוכניות. לכן, ייתכן שייאלצו להשתתף בקורסים מסוימים במועד מאוחר יותר.
 

תלמידות ותלמידים הלומדים באותה שנת לימוד לקראת שני תארים או יותר יחויבו בצירוף סכום שכר הלימוד שהם חייבים בגין כל תואר בנפרד. לפרטים בנושא שכר לימוד.

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב