תנאי קבלה אוניברסיטאים לתואר הראשון
תנאי קבלה
תנאי קבלה
תנאי קבלה לתואר ראשון

הקבלה לתואר ראשון מורכבת מתנאים אוניברסיטאיים כלליים ומדרישות הקבלה הייחודיות של כל פקולטה או תוכנית לימודים. תנאי הרישום והקבלה נקבעים בהתאם לדרישות האקדמיות וליכולת הקליטה של תכניות הלימודים השונות.

 

בנוסף לקבלה על סמך "ציון התאמה"  קיימות אפשרויות קבלה נוספות המפורטות בהמשך.

 

רק עמידה במכלול התנאים גם יחד (האוניברסיטאיים והפקולטתיים/תכניות הלימוד), תאפשר קבלה לכל אחת מיחידות הלימוד.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, ככל שיידרש, את המידע המפורסם באתריה בכל הנוגע לתנאי קבלה ונהלים. זאת גם לאחר פרסום המידע הראשוני למועמדות ולמועמדים, לתלמידות ולתלמידים, ומבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעות ולנוגעים בדבר. מומלץ למועמדות ולמועמדים לעקוב אחר השינויים והעדכונים במידע המפורסם באתר אגף רישום ומנהל תלמידים.

 

פתיחת התוכניות מותנית במספר הנרשמות והנרשמים

תנאים אוניברסיטאים כלליים

א. תעודת בגרות ישראלית/תעודת סיום תיכון מחו"ל. למידע מפורט >

 

ב. ידיעת השפה - סיווג לרמת אנגלית

 

  • כל המועמדות והמועמדים נדרשים להגיע לרמת מתקדמים א' לפחות באנגלית (100 נקודות במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמיר"ם, עד תחילת שנת הלימודים, ולרמת פטור עד סוף שנה א' ללימודים
  • קיימות מספר תכניות לימוד אליהן נדרשת רמה גבוהה יותר, יש לבדוק את הרמה הנדרשת בכל יחידת לימוד
  • עולים ועולות מארצות שאינן דוברות אנגלית זכאים לשנה נוספת לשם השגת הרמה הנדרשת, למעט בפקולטות/חוגים שבהם מצוין אחרת

 

ניתן להגיע לרמה הנדרשת באנגלית באמצעות אחת משלוש הבחינות שלהלן:

 

  • מבחן מיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית
  • בחינת אמירנט - מרכזי בחינות 

ג. ידיעת השפה העברית

 

 מועמדות ומועמדים המוגדרים כחייבי עברית נדרשים להגיע לרמה ג' לפחות בעברית (105 נקודות לפחות בבחינת יע"ל) כמפורט בלוח הזמנים ולרמת פטור על פי דרישת הפקולטה.

למידע מלא על ידיעת השפה העברית >

 

ד. הבחינה הפסיכומטרית - למידע מפורט

 

ה. בחינת SAT/ACT למידע מפורט

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב