מאסטר-טראק בהנדסה - עיבוד אותות ותמונות (ביה"ס להנדסת לחשמל)

תואר שני
1.50 שנות לימוד
חד-חוגי
0510 מסלול 0104

תנאי רישום

קבלה לפי הדרישות לתואר שני בהנדסת חשמל >>

  • לרבות לימודי ההשלמה הנדרשים לקבלה, במקרה זה יש להשלים את לימודי ההשלמה לפני שמתחילים בלימודי המאסטר-טראק.
  • כל בקשה לפטור והשלמות תיבחן לגופו של עניין ע"י ועדת הקבלה היחידתית בהתאם לתיק הלימודים של המועמד או המועמדת והמקבץ שאליו מעוניינים להירשם.
  • בקשה זו תבחן תוך התייחסות האם למועמדת או למועמד יש את דרישת הידע המוקדם בקורסי מקבץ מאסטר-טראק הראשון שאליו מבקשים להירשם.
  • קבלה ללא השלמות אפשרית למקבץ ראשון ואחד בלבד, באישור הוועדה היחידתית. המשך לימודים במקבצי מאסטר-טראק מחייבים לימודי השלמה בהתאם לעמידה בתנאי הקבלה לתואר השני.
  • ניתן להתקבל למאסטר-טראק נוסף ללא בדיקה מחודשת של תנאי הקבלה ובתנאי שהקבלה הייתה ללא תנאים, ובתנאי שלא עברו 5 שנים מסיום לימודי המאסטר-טראק האחרון.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
לקבלת מידע נוסף יש לפתוח פניה במערכת הפניות בנושא רישום/קבלה