מאסטר-טראק בהנדסה - עיבוד אותות ותמונות (ביה"ס להנדסת לחשמל)

תואר שני
1.50 שנות לימוד
חד-חוגי
0510 מסלול 0104

אודות התוכנית

 

מאסטר-טראק מרתק העוסק בניתוח, קידוד ופיענוח של אותות המגיעים ממקורות שונים ורבים – כגון אותות חשמליים, אותות אקוסטיים, קרינה אלקטרו-מנגנטית ותמונות. מאסטר-טראק זה חושף את תלמידיו לתכנים מתקדמים ועדכניים בתחום עיבוד האות והתמונה בהתאם לשינויים שחלו בשנים האחרונות בתחום. מאסטר-טראק בעיבוד אותות ותמונות נפתח בקורס כלי תשתית, ממשיך לקורס כלים מתקדמים ומסתיים בקורס יישומי. הלימודים משלבים כלים ואפליקציות לאותות לחוד ולתמונות לחוד, ומביאים ערך רב וייחודי לתלמידי המאסטר-טראק בחדשנות המשמעותית המאפיינת תחום זה.

 

מבנה תוכנית הלימודים:

 

יש לבחור 3 קורסים, סה"כ 8-11 ש"ס:

 

חובה ללמוד לפחות קורס אחד:
שעות סמסטריאליות (ש"ס)

 תורת השערוך   

3

עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי   

3 *

 אופטימיזציה 

3

לבחירה קורס אחד בלבד מבין הקורסים:
 

מבוא ללמידת מכונה סטטיסטית

4 *

עיבוד תמונות

4 *

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

4 *

קורסי בחירה להשלמת המאסטר-טראק:
 

ראיה ממוחשבת

3

עיבוד אותות מרחבי

2

עיבוד ספרתי של אותות דיבור 

2

 דחיסת נתונים ואותות 

2

 עיבוד תמונות מתקדם 

2

 

 

[ * ] קורסים אלה מקנים 3 נ"ז בתוכנית הלימודים לתואר שני - מס' ה-נ"ז בקורסים האחרים שווה למס' ה-ש"ס.

 

יהיה עליך להירשם למינימום 2 קורסים בשנה ולהשלים את כל הקורסים הנדרשים תוך 3 סמסטרים. בסיום הלימודים תוענק לך תעודה - בתנאי, כמובן, שתעמוד בדרישות האקדמיות של הפקולטה: סיום מאסטר-טראק בממוצע של 75 לפחות וציון 60 לפחות בכל קורס.

 

איך ממשיכים לתואר שני ללא תזה?

ניתן לעבור תוך 5 שנים מסיום לימודי המאסטר-טראק ללימודי תואר שני מלא (במסלול ללא תזה, הכולל פרויקט גמר) בהנדסת חשמל או לכל אחת מהתוכניות האחרות בפקולטה - בכפוף לעמידה בדרישות הקבלה שלהן.

 

 

מה גובה שכר הלימוד?


שכר הלימוד לכל ש"ס הינו 1,049 ₪ צמוד למדד 06/2021 (המחיר צמוד למדד המחירים לצרכן ובהתאמה לשכר הלימוד האוניברסיטאי לתואר שני).

כל קורסי המאסטר-טראק שיוכרו לך במעבר ללימודי תואר שני רגילים, ייחשבו למכסת שכר הלימוד לתואר השני. כלומר: התשלום עבור כל קורסי המאסטר-טראק יהוו חלק משכר הלימוד הרגיל, במקרה שבחרת להמשיך לתואר שני.
 

מה זה מאסטר-טראק? >>

 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

אולי יעניין אותך גם

לייעוץ ולפרטים נוספים
לקבלת מידע נוסף יש לפתוח פניה במערכת הפניות בנושא רישום/קבלה