תואר שני בלימודי הנדסת חשמל

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי
0510

לימודי הנדסת חשמל תואר שני

הכשרת הדרג המוביל במחקר ובפיתוח בתעשיות הטכנולוגיה העילית ובאקדמיה

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

ללימודי התואר השני רשאים להירשם מועמדים הממלאים אחר כל התנאים הבאים:

  • בוגרים מצטיינים של תואר ראשון .B.Sc ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהנדסה, במדעים מדויקים, שהממוצע המשוקלל של הציונים לתואר הראשון הוא 80 לפחות. (זהו תנאי רישום ואין בכך הבטחה לקבלה).

  • על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) בחוג הרלוונטי בו סיים את לימודי התואר הראשון. לא יהיה המשך טיפול בבקשת הרישום ללא תנאי זה.

  • הממוצע המשוקלל המינימלי לקבלה משתנה משנה לשנה ותלוי גם ברקע לימודי התואר הראשון וכן בבסיס הידע של המועמד.

  • מועמדים שאינם בוגרי הנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב עשויים להידרש לתכנית השלמות ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות. בוגרי התכנית "ממדעים להי טק" באוניברסיטת ת"א – שאינם בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים - יידרשו לתכנית השלמות מורחבת.

  • רשימת קורסי ההשלמה מפורטים בהנחיות הוועדה הבית ספרית לתואר שני בהנדסת חשמל.

לתשומת לב

  • ועדת הקבלה רשאית לשקול את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

  • ועדת הקבלה אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים/ות הממלאים/ות אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל.

  • המועמדים יטופלו רק לאחר שהמציאו את כל המסמכים והנתונים הנדרשים לרישום. 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
לקבלת מידע נוסף יש לפתוח פניה במערכת הפניות בנושא: רישום/קבלה