שם קצר
מדעי הרוח
שם הפקולטה
פקולטה למדעי הרוח
מזהה פקולטה
0600