שם קצר
רפואה ומקצועות הבריאות
שם הפקולטה
פקולטה לרפואה
מזהה פקולטה
0100