לימודי תואר ראשון בסיעוד ותעודת אח.ות מוסמכ.ת - ב-3.5 שנים בלבד*.

תואר ראשון
3.5 שנות לימוד
חד-חוגי
0162

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

מבחן התאמה וראיון

מבדק התאמה למקצוע טיפולי*

תתכן הזמנה לראיון אישי על פי החלטת ועדת הקבלה 

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

המועמד לא למד סיעוד במוסד אקדמי מוכר בישראל

או

המועמד למד סיעוד במוסד אקדמי מוכר בישראל ולימודיו לא הופסקו מסיבות אקדמיות (כגון עקב כשלון בקורסים) או מסיבות משמעת

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון פסיכומטרי של 510 לפחות וגם ציון התאמה עומד בסף קבלה 

או

השכלה אקדמית חלקית

ציון פסיכומטרי של 500 ומעלה וגם, סיום שנה א' לפחות בלימודי סיעוד במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג , בממוצע ציונים 85 (84.50) ומעלה (הקבלה היא לשנה א'*) 

או

ציון פסיכומטרי של 500 ומעלה וגם לימודים לקראת תואר בוגר בהיקף של 30 ש"ס אקדמיות לפחות, בממוצע ציונים 85 (84.50) ומעלה 

או

תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג וגם ציון פסיכומטרי של 500 לפחות

דגשים חשובים

  • הקבלה לסיעוד היא לשנה א'
  • החוג רשאי להוריד את  סף הקבלה של ציון הפסיכומטרי הנדרש .
  • תנאי קבלה עברית/אנגלית - כל המועמדים חייבים לעמוד ברמת מתקדמים א' באנגלית וברמה ג' בעברית עד תום השבוע השני של ספטמבר . 
  • הקבלה ללימודים , לרבות השיבוץ לבתי החולים, של מועמדים שייבחנו בבחינות הסיווג לרמות אנגלית או עברית במועד ספטמבר, תידון על בסיס מקום פנוי.
  • הקבלה מותנית ב אזרחות ישראלית או במעמד תושב קבע.

 

*מבדקי קבלה 

מבדק ההתאמה כרוך בתשלום שעלותו 350 ש"ח. 

זימון למבדק יישלח במייל על ידי החוג לסיעוד, לעומדים בסף הקבלה. באחריות המועמד לתאם מועד למבדק ולהסדיר את התשלום בעבורו, כתנאי להמשך מועמדותו.

המבדק תקף לשנתיים. מועמדים שנבחנו לשנת לימודים קודמת ולא החלו לימודיהם, יוזמנו לראיון אישי, בהתאם לשיקול דעתה של ועדת קבלה

 תתכן הזמנה לראיון אישי על פי החלטת החוג לסיעוד

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב