ידיעת השפה העברית - לתואר שני
ידיעת השפה העברית
ידיעת השפה העברית
ידיעת השפה העברית לתואר שני

להלן טבלה המפרטת את הדרישה לידיעת השפה העברית לתואר שני בפקולטות:

 

פקולטה/ביה"ס

דרישת עברית

מדעי הרוח

בכל החוגים נדרשת ידיעת השפה העברית פרט לחוג ללימודים אמריקנים ולתכניות הנלמדות בשפה האנגלית

 

אמנויות

נדרשת ידיעת השפה העברית פרט לקולנוע תיעודי הנלמד בשפה האנגלית

 

ביה"ס למוזיקה

לא נדרשת ידיעת השפה העברית פרט למגמה למוזיקולוגיה

 

מדעי החברה

נדרשת ידיעת השפה העברית פרט לתכניות בינלאומיות ולתכניות המועברות בשפה האנגלית

 

הנדסה

לא נדרשת ידיעת השפה העברית

 

ניהול

נדרשת ידיעת השפה העברית 
פרט לתכנית הבינלאומיות  - IMBA וקלוג רקנאטי 
בנוסף פטורים מידיעת עברית:בתכנית MBA - רופאי ורופאות שיניים   (DMD)
ובהתמחות ניהול מערכות בריאות - רופאות ורופאים (MD) בעלי אישור תואר מומחה.

 

מדעים מדויקים

לא נדרשת ידיעת השפה העברית פרט לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

 

מדעי החיים

לא נדרשת ידיעת השפה העברית

 

משפטים

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

ביה"ס לחינוך

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

ביה"ס לאדריכלות

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

ביה"ס לעבודה סוציאלית

נדרשת ידיעת השפה העברית
על מתקבלים לתוכנית ההשלמות בעו"ס להגיע לרמה ג' בעברית, עד תחילת הלימודים בתוכנית (ולא עד תחילת הלימודים בתואר השני בתוכנית).

 

ביה"ס למקצועות הבריאות

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

הפקולטה לרפואה

נדרשת ידיעת השפה העברית
פרט למדרשה לתארים מתקדמים ולמדעי רפואת השיניים
בנוסף פטורים מידיעת השפה העברית בבי"ס לבריאות הציבור - רופאות ורופאים בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל 

 

ביה"ס למדעי המוח

לא נדרשת ידיעת השפה העברית

 

 

 

המועמדות והמועמדים הבאים פטורים מהמבחן גם אם בטבלה שלעיל מצוין אחרת:

 

1. בעלי ובעלות תעודת בגרות ישראלית.

2. בוגרי ובוגרות מוסדות אשר הוסמכו ע"י המועצה להשכלה גבוהה להעניק תארים אקדמיים (לא כולל שלוחות מחו"ל). כל מקרה יידון לגופו מול המרכז ללימודי עברית.

3. בוגרי ובוגרות שלוש שנות לימוד בבתי הספר לסיעוד בארץ.

4. מסיימי ומסיימות כיתה י', שלמדו בישראל עשר שנים רצופות לפחות, בבתי ספר ששפת ההוראה בהם היא עברית ועברו את בחינת הבגרות בלשון מטעם משרד החינוך בהצלחה.

 

מועדי הבחינה

 

 

 

רמות הידע בעברית

 

מבחן יע"ל/יע"לנט מסווג את הנבחנים והנבחנות לחמש רמות, כמפורט בטבלה להלן:

 

הציון   הרמה
58-50 נכשל
83-59  רמה א'
104-84 רמה ב'
131-105 רמה ג'
132 ומעלה פטור

 

הציון במבחן יע"ל/יע"לנט מועבר ישירות למוסדות הלימוד שאליהם נרשמו המועמדים.

 

 

מועד אחרון להשגת רמת ה"פטור" בעברית

 

מועמדות ומועמדים חייבים להגיע לרמה ג' לפחות עד לפני התחלת לימודיהם ולהגיע לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלו חלים גם על תלמידות ותלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים. ועדות ההוראה הפקולטטיות רשאיות לאשר, על בסיס אישי, דחייה בהשגת רמת ה"פטור" לתלמידים – כל מקרה לגופו של עניין.

 

 

הרשמה למבחן יע"ל

 

ניתן להירשם לבחינת יע"ל ולשלם עבורה באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - למידע נוסף ניתן לפנות אל מדור פניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001; פקס  02-6759543; טל'  02-6759555

 

הרשמה לבחינת /יע"ליע"לנט

 

ניתן להירשם לבחינת יע"ל/יע"לנט ולשלם עבורה באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - למידע נוסף ניתן לפנות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה
 
לאחר הכנסת הפרטים האישיים וקריאת נהלי ההרשמה יוכלו הנרשמים לבחור את תאריך הבחינה הנוח להם, לשלם, ולקבל הזמנה לבחינה ללא מעורבות מוסד הלימודים.
שימו לב, יש להמתין 35 יום לפחות בין כל שתי היבחנויות בבחינת ידע בעברית (יע"ל/יע"לנט).
 

 

 

 

לימודי השפה העברית להשגת רמת הידע הנדרשת

 

  • האוניברסיטה אינה מקיימת, במסגרת לימודי החובה לתואר, קורסים לידיעת השפה העברית. ניתן ללמוד את השפה העברית במסגרת חוץ אוניברסיטאית, לפי בחירת התלמיד או התלמידה.

  • אחת המסגרות ללימודי השפה העברית היא באמצעות המרכז ללימודי עברית, לו העניקה האוניברסיטה הרשאה לתת את שירותי ההוראה בשטח האוניברסיטה. הקורסים הם בתשלום אשר ישולם ע"י התלמיד או התלמידה למרכז.

 

 

קורס קיץ מרוכז

 

  • במסגרת המרכז ללימודי עברית מתקיים קורס קיץ מרוכז (בחודשי הקיץ) בכל רמות הלימוד. ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום (גובה התשלום יפורסם בחודש מאי). הקורסים מיועדים למועמדים ומועמדות ולתלמידים ותלמידות שלא הגיעו לרמה ג' במבחן יע"ל, או למבקשות והמבקשים לקבל "פטור" בעברית שלא במהלך שנת הלימודים.
  • הרישום לקורס הקיץ ייערך במשרד המרכז ללימודי עברית באוניברסיטה, החל מחודש יוני.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב