תואר ראשון בלימודי משפטים

תואר ראשון
3.50 שנות לימוד
חד-חוגי
1411 מסלול 0000

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

הרמה הנדרשת באנגלית

*רמת מתקדמים ב' לפחות באנגלית 

אפיקי קבלה

ציון התאמה וגם פסיכומטרי

ציון התאמה עומד ברף הנדרש   וגם ציון פסיכומטרי 600 לפחות

או

תוספת 3 נקודות לציון התאמה , עבור קורס מקוון ( קורס מו"ק ) אחד בציון 85 לפחות מבין שני הקורסים: " צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי " או " היסטוריה של ישראל המודרנית " או תוספת  5 נקודות עבור שני קורסים מקוונים, אחד מבין השניים שנזכרו לעיל, והשני לבחירת המועמד/ת,  בציון 85 לפחות בכל אחד מהקורסים וגם ציון פסיכומטרי 600 לפחות

או

ציון התאמה משולב** לבעלי תואר ראשון 1475 וגם ציון פסיכומטרי של 600 לפחות

פסיכומטרי

ציון 700 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית וגם זכאות לבגרות

דגשים חשובים

 • החל בתאריך מסוים רשאית הפקולטה למשפטים להעלות את סף הקבלה. התאריך עצמו יפורסם מראש. העלאת סף הקבלה לא תשפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה ע"ח שכר הלימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל, אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך לסגירת הרישום. 

 • החל בחודש יוני נקיים ראיונות במסגרת הקבלה החריגה לבעלי בגרות בממוצע משוקלל 112 (111.50) שנרשמו למשפטים בעדיפות ראשונה

 • **ציון "התאמה משולב" הוא ציון התאמה לבעלי תואר אקדמי, שבחישובו מומר ממוצע הבגרות בממוצע התואר לפי הנוסחה: ממוצע תואר ראשון X 10 + ציון פסיכומטרי כללי. ציון ההתאמה הראשוני לצורך קבלה הוא - 1475. הציון עשוי לרדת בהמשך, יש לעקוב אחר המידע.

 • *רמת מתקדמים ב' באנגלית- ניתן להגיע לרמה הנדרשת באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: פרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר, או בחינת אמיר"ם, או ע''י השתתפות בקורס קיץ של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת תל אביב. מועמדים שלמדו קורס אנגלית במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג, יפנו ליחידה ללימודי שפות לצורך קביעת רמתם באנגלית. מספר הטלפון של היחידה ללימודי שפות: 03-6409681 . 

 • המועד האחרון להיבחן בקורסים המקוונים הוא יוני 2024.

 • מועמדים בעלי תואר המבקשים להתקבל בקבלה חריגה: יש לסרוק את המסמכים הבאים ולהעלות אותם דרך המידע האישי למועמדים יום לאחר ההרשמה : קורות חיים, המלצות אקדמיות ומטלת כתיבה - חיבור קצר (עד 500 מילים) המנתח סוגייה משפטית עכשווית, בהסתמך על אסמכתאות אקדמיות, תוך שימוש במתודולוגיות תאורטיות וביקורתיות ומכתב מוטיבציה המציג מדוע המועמד מעוניין להתחיל בלימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב . יש לסרוק את הנדרש תוך שלושה שבועות מיום ביצוע הרישום .יש לוודא ששם המועמד/ת ומ"ז מופיע על כל עמוד. נא להעביר את כל המסמכים הנזכרים לעיל בקובץ PDF אחד. לאחר העלאת המסמכים לאתר המועמדים, יש לשלוח מייל לכתובת lawadmission@tauex.tau.ac.il.

 • גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר יש לסרוק ולהעלות למידע האישי בקובץ PDF אחד .

 •  הרישום לפקולטה לתואר ראשון מתקיים בסמסטר א' בלבד.

 • כל מועמד.ת לשנה א'  חייב.ת להירשם בהתאם למועדי הרישום ברישום מקוון באתר האוניברסיטה על מנת שמועמדותו.ה תבחן.

 • מועדי רישום לשנה ב ' ראה לשונית " שנה מתקדמת " .

 • בעלי תעודות חו''ל - יש לפנות לאגף שקילות תעודות מחו"ל במרכז למרשם בדוא"ל: galinar@tauex.tau.ac.il

 • כל המתקבלים מתחייבים לתכנית לימודים מלאה. בשנה א' בלבד, ניתן ללמוד לימודים חלקיים, במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת הוראה .

 • הרישום לקבוצות הקבלה המיוחדות הוא בהרשמה הרגילה בלבד. (ולא ברישום מאוחר)

 • קבלה חריגה ע"ס תואר אקדמי קודם תידון תוך 3 חודשים מיום סריקת כל המסמכים למידע האישי למועמדים כמפורט לעיל . 

 

קבלה במסגרת העדפה מתקנת

 • יובאו לדיון רק מועמדים שיבצעו רישום מקוון במקביל ויסרקו את המסמכים עד אמצע אוגוסט .
 • תנאי סף- מועמדים בעלי ציון התאמה 590 לפחות וציון פסיכומטרי 600 לפחות.
 • רמת אנגלית- נדרשת רמת "מתקדמים ב'" לפחות ע"פ לוח הזמנים האוניברסיטאי .
 • יש להעלאות לאתר המידע האישי למועמד את המסמכים הבאים: עותק של השאלון מהאתר של האגודה לקידום החינוך (ללא מסמכים נלווים),קורות חיים, ומכתב מוטביציה המציג מדוע המועמד מעוניין להתחיל בלימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב . יש לסרוק את המסמכים כקובץ PDF אחד יום למחרת ההרשמה
 • מועמדים שיתקבלו במסלול זה, לא יורשו ללמוד בחוג נוסף  בשנה א'. הוספת חוג נוסף בשנה ב' תישקל על-ידי הפקולטה, על פי ההישגים בשנה הראשונה ללימודים.

למידע מפורט 

 

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב