תואר שני בלימודי סטטיסטיקה

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי

לימודי סטטיסטיקה תואר שני

תכנית מחקר נרחבת המשלבת תיאוריה ויישומים

רשאים להגיש מועמדות

  • בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בסטטיסטיקה, מדעי המחשב, הנדסה, מתמטיקה ופיזיקה, בציון 85 לפחות. הציון 85 מהווה סף להגשת מועמדות לתואר שני. חתך הקבלה בפועל עשוי להיות גבוה יותר ולכן אין לראות בציון זה אישור לקבלה. 

  • בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בתחומים אחרים כגון כלכלה, ביולוגיה, רפואה, מדעי המח, פסיכולוגיה, בציון 90 לפחות. הציון 90 מהווה סף להגשת מועמדות לתואר שני. חתך הקבלה בפועל, עשוי להיות גבוה יותר ולכן אין לראות בציון זה אישור לקבלה. 

  • מועמדים רשאים למסור מידע רלוונטי נוסף, לרבות מכתבי המלצה. ועדת הקבלה לתואר שני בוחנת, ומתחשבת, בכל המידע המגיע אליה אודות ההישגים של המועמדים.

  • ייתכן כי חלק מהמועמדים יזומנו לראיון אישי מול ועדת הקבלה.

  • בכל מקרה, בית הספר למדעי המתמטיקה שומר לעצמו את הזכות לא לקבל מועמדים שאינם מתאימים וזאת על פי שיקול דעת הוועדה. כל מסלולי הלימוד דורשים רמה גבוהה של מתמטיקה. המינימום הוא שני סמסטרים של חדו"א (ברמה של תלמידי סטטיסטיקה והנדסה), סמסטר מלא של אלגברה לינארית, וקורס מתמטי "מבוא להסתברות". תלמידים בעלי רקע חסר יהיו חייבים להשלים אותו עוד לפני שניתן אפילו לשקול את מועמדותם לתואר שני.  ניתן להשלים את החומר באוניברסיטה הפתוחה או על ידי לימוד "חוג לאחר תואר" בסטטיסטיקה וחקר ביצועים  באוניברסיטת תל אביב. 

  • וועדת הקבלה רשאית לדרוש השלמות (מעבר לבסיס המתמטי) ממתקבלים בעלי רקע חסר מלימודיהם הקודמים.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
סטטיסטיקה וביוסטטיסטיקה: פרופ' דוד שטיינברג
03-6408035
בניין שרייבר, חדר 115
מזכירות תלמידים תואר שני: שחר ארז ורועי אברמוביץ
03-6409177 | 073-3804790
בנין קפלון, חדר 307