מאסטר-טראק בהנדסה - מדע הנתונים - Big Data (המחלקה להנדסת תעשייה)

תואר שני
1.50 שנות לימוד
חד-חוגי
0571 מסלול 0100

תנאי רישום

קבלה לפי הדרישות לתואר שני בהנדסת תעשייה >>

  • לרבות לימודי ההשלמה הנדרשים לקבלה, במקרה זה יש להשלים את לימודי ההשלמה לפני שמתחילים בלימודי המאסטר-טראק.

  • כל בקשה לפטור והשלמות תיבחן לגופו של עניין ע"י ועדת הקבלה היחידתית בהתאם לתיק הלימודים של המועמד או המועמדת והמקבץ שאליו מעוניינים להירשם.
    בקשה זו תבחן תוך התייחסות האם למועמדת או למועמד יש את דרישת הידע המוקדם בקורסי מקבץ מאסטר-טראק הראשון שאליו מבקשים להירשם.

  • קבלה ללא השלמות אפשרית למקבץ ראשון ואחד בלבד, באישור הוועדה היחידתית. המשך לימודים במקבצי מאסטר-טראק מחייבים לימודי השלמה בהתאם לעמידה בתנאי הקבלה לתואר השני.

  • ניתן להתקבל למאסטר-טראק נוסף ללא בדיקה מחודשת של תנאי הקבלה ובתנאי שהקבלה הייתה ללא תנאים, ובתנאי שלא עברו 5 שנים מסיום לימודי המאסטר-טראק האחרון

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות