תלמידי תיכון מצטיינים
פורמט לימודים.jpg

תהליך רישום וקבלה לתלמידי תיכון

 

תלמידות ותלמידי י"ב בשנה הנוכחית שאינם עתודאים, רשאים להירשם אך ורק לתכניות לימוד שמאפשרות השלמת הבגרות במועד הקיץ בהתאם ללוח הזמנים שפורסם לאותן תכניות לימוד. ציוני הבגרות מועברים ישירות לאוניברסיטה ממשרד החינוך, זאת בתנאי שהמועמד.ת זכאי.ת לתעודת בגרות.

 

בנוסף, יש לעמוד בתנאי הרמות הנדרשות בלימודי אנגלית  ובלימודי עברית, וכן לעמוד בתנאי סף של יחידת הלימוד המבוקשת, במידה ויש כאלה.

 

 

הצטיינות בתיכון

 

תלמידות ותלמידי תיכון מצטיינים יכולים ללמוד בחוגים שלהלן מספר קורסים ב"מעמד מיוחד" במקביל ללימודים בביה"ס התיכון, בכפוף לאישור ועדת הקבלה של כל תכנית לימודים וכל זמן שהם תלמידי תיכון. כשיהיו זכאים לתעודת בגרות ורק אחרי הוכחת עמידה בתנאי הקבלה הרגילים, יועברו למעמד "מן המניין". על המעוניינות והמעוניינים לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בכל תוכנית:

 

לפקולטה למדעים מדויקים - תלמידות ותלמידי תיכון יוכלו להתקבל במעמד מיוחד לתוכנית על שם בנו ארבל רק בשני המסלולים הבאים:

  • הקבלה למסלול מותנית בעמידה בבחינות מיון מתאימות (ניתן להירשם גם לקורסי הכנה מקדימים)
  • מסלול המיועד לתלמידות ותלמידים שקיבלו 95 ומעלה בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של חמש יחידות

לביה"ס למוזיקה – הרישום במעמד מיוחד מותנה באישור בכתב מביה"ס.