תואר שני בעבודה סוציאלית

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
1110

משך הלימודים

  • תכנית לימודים מלאה של שנתיים.
  • תלמיד במסלול עם עבודת תזה יורשה להאריך את משך לימודיו, באישור ועדת תלמידים, בשנה אחת נוספת, לצורך סיום התזה בלבד.
  • הלימודים מתקיימים בימים שני ורביעי. כאמור,  במסלול האינטגרטיבי ובמסלול לזכויות אדם ומדיניות, הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע. במסלול לחץ וטראומה ומסלול ילד ונוער, תיתכן אפשרות ליום לימודים אחד החל מסמסטר ב' בשנה הראשונה ללימודים וכן לאורך שני הסמסטרים בשנה השנייה.​ לכול המסלולים מוצעים גם קורסי בחירה בימי רביעי לאורך שני הסמסטרים.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
רכזת קבלה לתואר שני: שירה אמיר
לקבלת מידע נוסף יש לפתוח פניה במערכת הפניות בנושא: רישום/קבלה