תואר שני בלימודי מדעי המחשב

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי
0368

לימודי מדעי המחשב תואר שני

לימודי מחקר מרתקים בבית הספר מהמובילים בעולם

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

לתוכנית רשאים להגיש מועמדות

בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, במדעי המחשב, בציון 89 לפחות. (הציון 89 בתואר ראשון מהווה סף להגשת מועמדות לתואר שני. חתך הקבלה בפועל, עשוי להיות גבוה יותר ולכן אין לראות בציון זה אישור לקבלה). על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) במחזור לימודיו בתואר בוגר.

במקרים מסוימים ועדת הקבלה לתואר שני תטיל על המועמד להשלים קורס/ים מתואר ראשון במדעי המחשב, בציונים מסוימים ובפרק זמן שיוגדר על ידי ועדת הקבלה.

תינתן עדיפות לסטודנטים המעוניינים ללמוד במסלול זמן מלא (וזאת משום שבית הספר מאמין שלימודים בזמן מלא הם הדרך הנכונה ללמוד תואר שני).

במקרים חריגים תדון ועדת הקבלה לתואר שני במועמדות של בוגרי תואר ראשון שאינם עומדים ברף הקבלה, על בסיס הסכמה מוקדמת של חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב להנחיית הסטודנט וקביעת תוכנית מחקר משותפת עמו.

 

  • חובה למלא טופס בחירת מסלול לתואר שני - טופס 35-  ולצרפו למסמכים המועברים לאגף הרישום.

  • מומלץ לצרף לטופסי ההרשמה נספחים, כגון: מכתבי המלצה מאנשי סגל מהמוסד האקדמי בו למדו לתואר בוגר או פירוט הכוונות בלימודים לתואר מוסמך.

  • קבלת המועמדים תלויה במספר המקומות הפנויים בתכנית ובנתוני המועמדים.

 

מועמדים שאינם בוגרי מדעי המחשב

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, המשיק למדעי המחשב (פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה והנדסת חשמל בלבד) בעלי ציון ממוצע 89 ומעלה. קבלתם תישקל על סמך לימודיהם הקודמים, מדרג, ומכתבי המלצה). הציון 89 בתואר ראשון מהווה סף להגשת מועמדות לתואר שני, חתך הקבלה בפועל, עשוי להיות גבוה יותר ולכן אין לראות בציון זה אישור לקבלה. תלמידים שיתקבלו לתכנית יצטרכו להשלים מספר קורסים מתואר ראשון במדעי המחשב בציונים מסוימים, בפרק זמן שיוגדר על ידי ועדת הקבלה.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
יועץ ועדת קבלה תואר שני: פרופ' אדם מוריסון
ימי קבלה: נא לפנות במייל בלבד ורק לאחר קבלת מענה ראשוני ממזכירות התלמידים
מזכירות תלמידים תואר שני: רועי אברמוביץ ושחר ארז
03-6409177/073-3804790