תואר ראשון ושני בקולנוע וטלוויזיה – מסלול מדיה דיגיטלית

תואר ראשון
3 שנות לימוד
חד-חוגי
0851 מסלול 0120

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

מבדקי מיון

  • קורות חיים
  • פירוט תמציתי של עד עמוד אחד, כתוב היטב והכולל את הרקע של המועמד וכיצד המסלול יקדם את המועמד/ת בהשגת המטרות שלו/ה;
  • עבודה/ות יצירתית/ות (כגון צילומי סטילס/ סרטון קצר/דף קומיקס/תסריט/סיפור קצר/ציור). 
  • ראיון


תלמיד ללא תיק עבודות יגיש מטלה בתחום.

יש להגיש את הנדרש בצירוף טופס פרטים אישיים .

ראיון

לאחר קבלת תיק העבודות תזמין ועדת הקבלה את המועמדים לראיון אישי 

אפיקי קבלה

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי 450 ומעלה וגם זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה

ללא פסיכומטרי

ממוצע בגרות עם בונוסים 95 ומעלה 

או

ממוצע בגרות עם בונוסים 87 לפחות וגם שלושה קורסים מקוונים, בציון של 85 לפחות כל אחד

או

תעודת סיום תיכון מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית: ממוצע 92 ומעלה (בסולם ציונים ישראלי) 

או

תואר בוגר (תואר ראשון )במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

או

גיל 40 ומעלה וגם זכאות לתעודת בגרות

דגשים חשובים

 

 

לפרטים על מתווה המילואים

 

 

  • המסמכים  הנדרשים לתיק העבודות בצירוף טופס פרטים אישיים
  • לאחר בדיקת תיק העבודות תזמין ועדת הקבלה את המועמדים לראיון אישי ומבחן התאמה.
  • ההחלטה בדבר קבלת המועמד.ת נתונה להכרעת ועדת קבלה של בית הספר. הוועדה תתכנס במועדים הבאים:

ועדת קבלה ראשונה תתקיים ב 28/5/24. הגשת תיק עבודות עד: 15/5/24

ועדת קבלה  נוספת תתקיים ב 30/7/24.  הגשת תיק עבודות עד: 16/7/24

 

  • קבלה במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לתכנית החד חוגית: מועמדים המבקשים להתקבל דרך אפיק המעבר מהאו"פ, נדרשים ללמוד 6 קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות, כמפורט באתר האו"פ, בציון 80 לפחות בכל קורס. הקבלה היא לשנה א'. יש להגיע לרמת מתקדמים א' עד תחילת שנת הלימודים באוניברסיטת תל אביב 
  • קבלה במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לתכנית הדו-חוגית: מועמדים המבקשים להתקבל דרך אפיק המעבר מהאו"פ, נדרשים ללמוד בהיקף של 36 נקודות זכות כשמתוכם 18 נקודות זכות על פי המפורט בטבלת ההקבלות באתר האוניברסיטה הפתוחה, בציון 80 לפחות בכל קורס. יתרת נקודות הזכות ילמדו מתוך רשימת תכניות הלימוד המוצעות במסגרת אפיק המעבר. בכל מקרה, הקבלה לתכנית הדו-חוגית לקולנוע מותנית בעמידה בתנאי קבלה לחוג שני. הקבלה לתכנית זו היא לשנה ב'. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' באנגלית עד תחילת שנת הלימודים באוניברסיטת תל אביב

 

מסלולי לימוד ומבנה תוכנית הלימודים

התוכנית מציעה מסלול אינטנסיבי לתואר בוגר אוניברסיטה (BA) ומוסמך אוניברסיטה באמנויות  (MFA) בארבע שנים בקולנוע וטלוויזיה במסלול מדיה דיגיטלית, ומיועדת לתלמידים המעוניינים להשתלב ביצירה ובמחקר בתחום כבר בשלב מוקדם של הלימודים. סטודנטים שלא עמדו בדרישות המסלול או שאינם מעוניינים להמשיך בלימודי התואר השני בנושא זה, יוכלו לעבור לאחד ממסלולי הלימוד האחרים בבית הספר לאחר תאום השלמות עם יועץ החוג.

סטודנטים לתואר ראשון במסלול החד חוגי במסלול למדיה דיגיטלית, שאינם מעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני (MFA), יוכלו להשלים את לימודיהם במסלול המדיה הדיגיטלית, ויהיו זכאים לקבל תואר ראשון (BA) בקולנוע וטלוויזיה.  

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב